Endurvinnslan: War of the Worlds (2005)          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

War of the Worlds (2005)

Tom Cruise lætur öllum illum látum þegar geimverur ráðast á jörðina

Steven Spielberg og Tom Cruise endursameina hér krafta sína með endurgerð á klassískri geimverumynd eftir H.G. Wells.
Þessi mynd fer afar hressilega af stað og lofaði hún virkilega góðu þegar hlé skall á. Fínn hasar og nokkur mikilfengleg atriði gleðja augað auk þess sem ágætis grín fylgir í kaupbæti. Mér fannst myndin heldur missa flugið í lokakaflanum. Mér fannst vanta eitthvað óvænt, þetta varð full kunnuglegt eitthvað. Myndin nær í raun ekki að bæta við neinu nýju við það sem t.d. Independence Day og Signs hafa gert áður. Myndin er því að mínu mati eilítil vonbrigði þó að hér sé á ferð hin ágætasta skemmtun. Maður býst bara við meiru af meistara Spielberg og meistara Cruise.

                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music