Endurvinnslan: Reyndi Páll Óskar að sænga hjá Leoncie?          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

Reyndi Páll Óskar að sænga hjá Leoncie?

Séð og Heyrt reynir, þrátt fyrir þá gagnrýni sem Hér og Nú fékk, að klóra í bakkann í að koma með sláandi slúður. Þeir þora þó ekki að ganga alla leið og fara þá leið að setja spurningamerki fyrir aftan forsíðuyfirlýsinguna: "Reyndi Jón Ásgeir að sænga hjá henni?". Þetta er bráðsniðug setning. Hann sem sagt reyndi að sofa hjá henni. Var mættur upp í rúm og beið eftir henni en þegar á hólminn kom þá tókst það ekki. Kannski er þessi kona með skírlífsbelti? Eða reyndi hann kannski ekkert að sofa hjá henni heldur að sænga hjá henni. Hann var sem sagt mættur upp í rúm tilbúinn að breiða yfir hana sænginni en þegar á hólminn kom þá tókst það ekki. Hún einfaldlega var ósænganleg. Hann allavega reyndi. Ef slúðurtímarit ætla að fara að birta spurningar á forsíðunni getur maður alveg eins lesið góða skáldsögu. Má þá ekki spurja að hverju sem er? "Ja ég bara spurði". "Gengur Dorrit með barn Hemma Gunn?". "Hefur Ingibjörg Sólrún selt líkama sinn?". "Er Megas frá annari plánetu?". "Kaupir Baugur Endurvinnsluna?". Það er nú það.
                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music