Endurvinnslan: Coldplay - X & Y (2005)          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

Coldplay - X & Y (2005)Coldplay menn eru hér mættir með sýna þriðju breiðskífu. Fyrsta smáskífan "Speed of Sound" hefur verið að hressa menn undanfarið.
Þeir halda sig á kunnugum slóðum þeir félagar á þessari nýju plötu og skila af sér enn einni týpísku coldplay plötunni. Helsta breytingin kannski að þeir eru jafnvel enn poppaðri enn áður. En týpísk Coldplay plata er ekki slæmt því það eru gæðin sem jafnan fylgja þessum mönnum og gæðin eru þónokkur á þessum grip. Fullt af grípandi og flottum lögum hér, "White Shadows" og "Talk" með þeim betri. Þeir klikka ekki en mættu alveg gera meiri tilraunir með tónlist sína.

8/10
                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music