Endurvinnslan: Emilíana Torrini - Fisherman's Woman (2005)          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

Emilíana Torrini - Fisherman's Woman (2005)Fyrr á árinu gaf Frú Torrini út þennan disk og ég hef verið öðru hvoru að hlusta á hann. Hef gefið honum mikinn sjens og alltaf hugsað "jæja nú kemur það" þegar ég skelli honum í græjurnar. En ekkert gerist. Ég ber mikla virðingu fyrir Emilíönu. Hún fer sínar eigin slóðir á þessari plötu og slíkt er virðingavert. Hún hefði alveg getað gert einhverja auðhlustanlega poppplötu og grætt sæmilega peninga. Málið er bara að þessi plata er ekki nógu skemmtileg. Það vantar alveg eitthvað til að grípa í. Ég náði reyndar að grípa "Sunny Road" besta lag plötunnar en síðan missi ég alveg takið og týnist í leiðindum.

4/10
                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music