Endurvinnslan: Róisín Murphy          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

Róisín Murphy

Tónlistarkonan Róisín Murphy gaf út sína aðra sólóplötu á árinu að nafni Overpowered. Ég er að fíla margt af því sem hún er að gera. Hún flytur grípandi diskópopp sem ég vill meina allavega að sé undir áhrifum frá Michael Jackson. Það er margt á disknum hennar sem minnir mig á Thrillerinn. Hún er að gera diskó fyrir nútímann, eitthvað sem auðvitað ætti að kallast "nu-disco" eða "post-disco". En burtséð frá áhrifavöldum og öðru slíku þá er Rósa tilvalin til að gíra mann upp fyrir helgina. Kjammsið á þessum vídjóum og einu lagi af plötunni. Nice!

Þetta er magnað vídjó. Hún nær að vera kynþokkafull með undirskál á höfði og í bleikum uppþvottahönskum. Æðislegur dans hjá henni. Það væri gaman að tjútta við þessa.
Roisin Murphy - You know me better

Ég ætla rétt að vona að einhver af þessum lögum séu í spilun á skemmtistöðunum!
                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music