Endurvinnslan: Ólöf Arnalds          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

Ólöf ArnaldsÞað var tiltölulega nýlega að ég heyrði fyrst í tónlistarkonunni Ólöfu Arnalds. Ég keypti mér plötuna hennar og er búinn að vera að hlýða á hana. Hún minnir mig á Joanna Newsom sem er kona sem margir hömpuðu en ég nennti ekki að hlusta á. Mér lýst þá betur á Ólöfu, hún er aðgengilegri en Joanna og svo auðvitað syngur hún á íslensku. Íslenskan fer einstaklega vel með brothættri rödd Ólafar og gítarplokkinu hennar. Þetta er rosalega falleg plata og flottir textar. Ég er sammaála því sem einhver sagði að hughrifin af tónlistinni eru eins og frá kertaljósi, hún er afslappandi og eins og kertalogi afar viðkvæm. Ég hvet því alla til að næla sér í þessa plötu, hún er á góðum kjörum í verslunum Bónus. Ég vona að Ólöf eða 12 Tónar verði ekkert voða fúl þó að ég láti fylgja með eitt lag af plötunni sem erlagið Í nýju húsi. Ekki er vitlaust að kveikja á kerti á meðan hlýtt er á lagið.

Ólöf Arnalds - Í nýju Húsi
                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music