Endurvinnslan: Sumarhljómar pt.2          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

Sumarhljómar pt.2



11. Patrick Watson - Luscious Life

Það er engu líkara en að Jeff Buckley sé endurrisinn. Það er eitthvað við þetta lag.

12. Chemical Brothers featuring The Klaxons - All rights Reversed

Skrattinn hittir ömmu sína og úr verður djöfull svalt lag.

13. The Killers - Smile like you mean it

Eitt gamalt og gott af geggjaðri sumarplötu.

14. The Decemberists - Summersong

Ladídadada. Summer arrives with a length of lights..

15. Scissor Sisters - Paul McCartney

Stemning!

16. Travis - Closer

Hugguleg vögguvísa.

17. Manic Street Preachers - Your Love alone is not enough (með Ninu Person)

Sólríkur slagari.

18. The Apples in Stereo - Energy

There's a lot inside of you. There's a lot inside of me

19. Frankie goes to Hollywood - Relax

Ekkert helvítis Mika! Æi hann er svosem ágætur. En nóg er nóg. Slakið heldur á við þetta sadó-masó lag frá níunda áratugnum.

20. The Shins - A comet appears

Dásamlega fallegt lag frá meisturunum og kjörið til að gíra mann niður..áður en maður gírar sig upp aftur!
                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music