Endurvinnslan: Ég er hvatvís þegar kemur að brosum          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

Ég er hvatvís þegar kemur að brosum

aaaaaaaHHHHH. Sumarfríið er þá tæknilega byrjað og hef ég átt yndislegan dag. Góð tónlist, gott veður, góður félagsskapur og góður matur. Það gerist ekki betra. Tölvan mín er búin að vera soldið leiðinleg undanfarið sem hefur leitt til þess að ég hef ekki getað skrifað diska handa fólki. Ég ætlaði mér að setja saman sumardisk og gefa fólki sem ég fíla og hafa áhuga á góðri tónlist. En í staðin mun ég bara gera eins og síðasta sumar og setja lögin á síðuna og þá getur fólk bara sótt þau. Þetta er allt saman væntanlegt!&$"#
                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music