Endurvinnslan: Hjálmar í fjölmiðlum          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

Hjálmar í fjölmiðlum

Ég er virkilega ósáttur við hvernig ég er sýndur í fjölmiðlum. Ég er hreinlega sýndur eins og ég sé ekki til. Þetta er ekki rétt. Ég er sprelllifandi og spriklandi.
Hvar var Séð og Heyrt á laugardaginn þegar Hjálmar blandaði ofan í sig vitundarbreytandi lyfjum og söng í karókí heima hjá Filipseyskum hjúkrunarfræðingi? Sukkið hélt áfram í miðbæ Reykjavíkur eftir að hafa húkkað far með serbneskum eineggja tvíburum sem líklega eru eftirlýstir vegna fjöldamorða í heimalandi sínu. Á tímabili leit út fyrir að Hjálmar yrði bútaður niður og hent í höfnina. Það hefði komið í blöðunum! Rauðhærði glaumgosinn komst lífs af, því í verr og miður fyrir saklausa pulsuafgreiðsludömu sem fékk að kenna á sjúkri kímnigáfu hins leggjalanga "grínista". Pulsa var pöntuð með Borat stæl. Stúlkunni stökk ekki bros á vör en pulsan var fljótt að stökkva rakleiðis í áfengisfullan magakútinn á hinum 26 ára einhleypingi. Seinna um nóttina gekk Hjálmar stórkallalega um strippbúllu og lét förunaut sinn, tveggja barna faðir greiða fyrir ótæpilega drykkju á barnum. Hjálmar horfði girndaraugum á fimar nektardansmær sem súludönsuðu á eggjandi máta (eins og þær fengju borgað fyrir það). Ímyndið ykkur bara fyrirsagnirnar!

Kúgar feður og lítur niður á konur!
Var næstum drepinn af serbneskum eineggja fjöldamorðingjum!
Söng lagið Billie Jean og þóttist vera Borat!
Lyfjakokkteill heima hjá hjúkrunarfræðingi!
Sinnir engu um tilfinningar pulsuafgreiðslustúlkna!

og svo framvegis.
                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music