Endurvinnslan: ástarbréf          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

ástarbréf

Hafið þið fengið ástarbréf? Þetta er magnað fyrirbæri og mætti alveg vera meira notað í samskiptum kynjanna. Ég myndi hiklaust senda stúlku ástarbréf ef ég væri skotinn í einhverri. Ég hef einu sinni fengið ástarbréf. Það var í grunnskóla, sjötta eða sjöunda bekk. Mér var rétt bréfið af stelpu sem hafði tekið það verkefni að sér að afhenda bréfið. Til að taka af allan vafa og vandræðalegheit sagði hún "Þetta er ekki frá mér!". Svo las ég bréfið inn í tíma. Man ekkert hvað stóð í því en það var eitthvað svakalegt. Mig minnir að það hafi svo staðið að stelpan væri að horfa á mig núna. Ég leit í kringum mig og það fór ekkert á milli mála hver væri að horfa á mig. Ljósrauðhærð stúlka, stuttvaxin og passlega vaxinn lá á skólaborðinu með báðar hendur undir höku og augun með störu. Vávávíva.
Seinna byrjaði ég með þessari stelpu en sagði henni upp þegar ég gat ekki fundið handa henni afmælisgjöf.
                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music