Endurvinnslan: Ávextir          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

Ávextir

Ég er mikill aðdáandi ávaxta. Uppáhalds ávextirnir mínir eru

Mangó
Banani
Melóna
Epli

Það er eitthvað notalegt við að velja sér ávexti í stórmörkuðum. Maður tekur þá upp, þreifar á þeim, lyktar jafnvel af þeim. Þeir allra hörðustu taka jafnvel upp á því að tala við þá. Sæll vinur. MMMM þú ert notalegur viðkomu. Ekki of mjúkur og ekki of stinnur. Ég finn góða strauma frá þér. Ég held ég taki þig heim með mér.
Stundum er kúnst að velja passlega ávexti. Passlega þroskaðir. Þetta er eitt af þeim vandamálum sem maður þarf að eiga við þegar maður velur Mangó. Sjálfur hef ég ekki fundið hið fullkomna mangó í langan tíma. Ég borðaði eitt áðan. Það átti góða spretti inn á milli en á heildina litið ekki alveg nógu þroskað. Ég hef bæði farið í Bónus og Hagkaup og ekki orðið erindi sem erfiði í leit minni af passlegu mangó. Ég er orðinn hálf leiður yfir þessu. Ég bíð bara ennþá eftir að hitta hið rétta.
                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music