Endurvinnslan: 28 Weeks Later (2007)          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

28 Weeks Later (2007)Hér er komið framhald af 28 Days Later sem sló í gegn fyrir nokkrum árum.
Mér fannst þessi mynd ansi sannfærandi viðbjóðsleg. Hún er ekkert smá vandvirknislega gerð sem gerir hana hrikalega áhrifaríka. Ég bjóst ekki við miklu en ég viðurkenni að oft þrýstist ég aftur í sæti mínu og fékk ónotatilfinningu í magann. Þeir sem vilja upplifa óhugnanlega rússíbanaferð ættu hiklaust að skella sér á þessa mynd. Hinir viðkvæmu ættu að halda sig heima fyrir og draga fyrir gluggatjöldinn.
Ég myndi hiklaust skella þremur stjörnum á þessa subbulegu mynd.
                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music