Endurvinnslan: Ástfanginn          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

Ástfanginn

ooooHHHHHH. Ég átti unaðslegar stundir í dag. Ég átti í eldheitum ástaratlotum við nágranna minn. Svalahurðinn var opinn. Ég var að vaska upp. Og þar stóð hann. Þráin skein úr augum hans. Við urðum sem eitt. Tilfinningar í öllum regnbogans litum hlóðust upp og andardráttur varð djúpur. Snerting hans eins og fyrsti vatnssopinn eftir maraþon. Gagnkvæm þrá sem framkallar neistaflug.

Hann heitir Batti.
Fullt nafn Batman.
Ég varð svo að hleypa honum út.
Eins og ég hleypti tilfinningum mínum út.
Svo fólk færi ekki að gruna neitt.


                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music