Endurvinnslan: Spider-Man 3 (2007)          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

Spider-Man 3 (2007)Fyrsta stórmynd sumarsins er þriðja myndin um köngulóarmanninn.
Mér fannst þetta fín mynd. Mér hefur aldrei fundist neitt að viti verið að gerast á milli Peter Parker og Mary Jane en í þessari fannst mér mjög áhugaverðir hlutir að gerast þar og myndast skemmtilegur ástarþríhyrningur með þeim og Harry Osborn. Hasarinn er flottur og myndin er nokkuð spennandi. Hún er auðvitað ekki gallalaus, væmin undir lokin og svolítið kjánaleg sérstaklega þegar Peter Parker var farinn að dansa fyrir utan fatabúð. Þá var hann orðinn "vondur" og búinn að rugla á sér hárinu. Skemmtileg tilviljun en í Superman 3 varð Superman einnig vondur og einmitt breyttist hárgreiðslan. Það vantaði bara skeggbroddana á Peter Parker þá hefði þetta verið alveg eins. En Spider-Man er "unglingamynd" og skeggbroddar hefðu kannski verið of grófir. Ég hefði allavega fílað það.
Eins og í öllum myndum nr. 3 þá er allt keyrt í botn og það er heldur betur nóg að gerast í þessari mynd. Hún er töluvert löng en aldrei leiddist mér. Auðvitað er stundum erfitt að halda utan um svona viðamiklar myndir en mér fannst köngulóarmaðurinn komast ágætlega frá sínu og myndin er skemmtileg poppkornsmynd.
                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music