Endurvinnslan: The Island (2005)          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

The Island (2005)Það er ofurhasarleikstjórinn Michael Bay sem hefur tekist að fá til sín eðalleikarana Ewan McGregor og Scarlet Johansen til að leika í þessari nýjustu mynd sinni. Þetta var eftirminnileg bíóferð þar sem þetta var í fyrsta sinn sem ég fer í bíó í öðru landi en Íslandi. Ég get ekki kvartað yfir salnum né hljóðkerfinu sem hvoru tveggja var til fyrirmyndar. Myndin sjálf fannst mér hins vegar ekki alveg jafn vel heppnuð. Myndin teflir fram mjög áhugaverðu umfjöllunarefni, það er, klónar. Michael Bay hugsar hins vegar aðeins um eitt, gera brjálaðan hasar, betri í dag en í gær. Þannig fær þetta umfjöllunaefni mjög óáhugaverða meðhöndlun í höndum Bay. Ég get hins vegar ekki sagt að mér hafi leiðst. Hasarinn hélt manni alveg vakandi og Scarlet Johansen gerð-að-ljósku gladdi augað eins langt og það náði. Ég get hins vegar ekki sagt að ég hafi verið sérstaklega heillaður af þessari mynd.

**/****
                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music