Endurvinnslan: Ný kynslóð uppþvottabursta          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

Ný kynslóð uppþvottaburstaLoksins er ég kominn með hann í hendurnar. Ég hef beðið í hálft ár eftir að þetta tryllitæki kæmi í verslanir og nú hefur mér orðið að ósk minni. Þegar maður er á annað borð að vaska upp þá er ekki úr vegi að gera það almennilega og úr því bætir Kron T-2000 SE uppþvottaburstinn. Þessi elska er úr fjaðurléttu títaníum stáli og er skaftið umvafið flauelþráðum til að gripið verði hvað best. Gripurinn er jafnframt með beinni innspýtingu, hárin eru úr skapahárum jómfrúar og er þeim komið þannig fyrir að möguleikinn á að blettur sleppi eru taldar 1 á móti 10.000. Hægt er að velja um ýmsa liti og einnig er hægt að fá hann með sjálfsstýringu en sjálfur kýs ég handaflið. Núna getur maður verið töff í eldhúsinu með þennan magnaða grip og alveg ljóst að ekki er sjens að konan fái aftur aðgang að vaskinum enda svona tryllitæki ekki fyrir alla.
                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music