Endurvinnslan: Darkness (2004)          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

Darkness (2004)

Anna Paquin í myrkrinu

Spænsk-bandarísk hrollvekja var á dagskrá þetta kvöldið á kvikmyndahátíðinni. Það eru Anna Paquin (X-men) og Lena Olin sem eru einu þekktu nöfnin í myndinni. Myndin fjallar eins og margar hryllingsmyndir um hús þar sem ekki er allt með felldu og virðist sem að skuggar fortíðar hvíli þar yfir. Fjölskylda nokkur flytur þar inn og ekki er að spyrja að..
Allskuggaleg mynd á köflum hér á ferðinni. Hún er reyndar ekkert rosalega frumleg í hræðsluaðferðum sínum en bætir kannski smá vigt á áður þekktar aðferðir. Þannig að ég verð að viðurkenna að á köflum varð spenningur töluverður. Það er ágætis stígandi í myndinni, draugagangurinn byrjar á að hlutir fara að hreyfast (þetta klassíska) og endar síðan í hryllingssvalli þar sem myndavélin er hrisst og klippt er ótt og títt á milli drungalegra myndskeiða. Mér fannst plottið ekki ganga alveg upp sem er leiðinlegt því það lofaði nokkuð góðu. Endirinn fannst mér heldur ekki alveg nógu fullnæjandi. Leikarar ágætir en enginn stórleikur neins staðar. Þetta er ágætt fyrir þá sem vilja hræða sig en stenst ekki bestu hrollvekjunum snúning að mínu mati.

                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music