Endurvinnslan: House of flying Daggers (2004)          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

House of flying Daggers (2004)Ein af stóru myndunum á kvikmyndahátíðinni. Kemur frá Hong Kong og skartar til dæmis hinni gullfallegu Ziyi Zhang úr Crouching Tiger Hidden Dragon. Ekki nenni ég að tala um söguþráð.
Annað eins augnakonfekt hefur maður sjaldan séð. Hvort sem persónur eru að dansa eða berjast þá liggur við að augun hoppi út úr augntóftunum í öllum þessu mögnuðu slow-motion skotum og loftfimleikum. Sagan heldur manni síðan vel við efnið þannig að engin hætta er á að leiðast. Hún er ansi nálægt því að fá fullt hús en ég var ekki alveg 100% sáttur við endirinn. Engu að síður mögnuð mynd og klárlega með bestu myndunum á kvikmyndahátíðinni.

                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music