Endurvinnslan: Allsvakaleg kvikmyndahátíð          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

Allsvakaleg kvikmyndahátíð

úr myndinni What the bleep do we know

Iceland International Film Festival hefst á morgun með myndinni "The Motorcycle diaries". Á þessari hátíð er fjöldinn allur af mjög áhugaverðum myndum sem er annað en hægt er að segja um flestar þær myndir sem eru í bíó þessa dagana. Til dæmis þá verður sýnd mynd sem heitir "What the bleep do we know" sem er samblanda af heimildamynd, tæknibrellum, vísindum og leikinni mynd. Skotið að ofan er einmitt úr henni. Annað áhugavert er "The Woodsman" með Kevin Bacon þar sem hann leikur barnaníðing sem reynir að fóta sig aftur í lífinu, "Uber Goober" sem er heimildamynd um hlutverkanörda og "House of the flying Daggers" frá Hong Kong sem er eitthvað svipað og Crouching Tiger, Hidden Dragon held ég. Hægt er að fá 10 mynda passa á 5000 kall í Regnboganum og Háskólabíói en ég reikna nú með því að reyna bara að skjótast í stakar sýningar vonandi á eitthvað sem ég taldi upp. Meiri upplýsingar hér Spennandi.
                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music