Endurvinnslan: Vísindavinnslan          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

Vísindavinnslan

Vísindavinnslunni barst eftirfarandi spurning:

"Af hverju borðum við páskaegg á páskunum?"
-Magnea Mist, 11 ára

Páskahátíðin kemur upphaflega frá Mexíkó en þar tala heimamenn um hátíð hinna rotnu eggja. Þetta kom þannig til að árið 1206 var mikill skortur á mati í Mexíkó vegna mikilla þurrka sem geysuðu. Það eina sem fólkið gat borðað voru egg frá þremur hænum sem höfðu lifað af þessa erfiðu vertíð. Einn daginn urðu hænurnar fyrir því óláni að drekka geislavirkan úrgang og dóu, eða það héldu þorpsbúar. Mikil örvænting greip um sig meðal Mexíkóbúa og leit út fyrir að þessi mikli ættbálkur rinni senn undur lok. En þá gerðist kraftaverkið. Hænurnar þrjár virtust vakna upp úr dái og hófu að gagga. Áður en langt var um liðið höfðu þær verpt fjöldanum öllum af eggjum. Þetta voru þó kynjaleg egg því þau voru gríðarstór og brún í þokkabót. Geislavirknin hafði greinilega ollið vanskapnaði í fjölgunarbúnaði hænana. Þetta þótti mikið kraftaverk og gerði það að verkum að Mexíkóar dóu ekki út og í dag höldum við upp á páskana með táknrænum eggjum sem líkjast þeim eggjum sem geislavirku hænurnar verptu í Mexíkó hið örlagaríka ár 1206.
                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music