Endurvinnslan: Vísindavinnslan          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

Vísindavinnslan

Vísindavinnslunni barst bréf:

"Mig langaði að vita um hver hefði bakað fyrstu kleinuna?"
Árni Már Sveinsson, 8 ára

Elstu heimildir sem vitað er um sem fjalla á einn eða annan hátt um kleinur er Egils Saga. Á bls. 169 stendur: "Er Guðfríður hafði lokið við baksturinn, rauk hún á fætur við það að Skarphéðinn ryðst inn um dyrnar. Með í för var Steingerður, vinnukona af Álkoti við Hrúgufjörð. Þau voru bæði rjóð og illa haldin af andleysi. Guðfríði líkaði ekki háttsemi Skarphéðins og hóf að henda í hann nýbökuðum kleinum sem hún týndi úr eldheitum pottinum. Margan furðaði eftir þessa uppákomu að engin brunasár sáust á hendi Guðfríðar og hefur hún eftir þetta fengið viðurnefnið Ís-Gudda". Samkvæmt þessum heimildum voru fyrstu kleinurnar sem vitað er um bakaðar í kringum 970 en á þeim tíma er talið að Egils Saga hafi átt sér stað. Bakarinn var Guðfríður Hámundardóttir, dóttir Hámundar Þorkelssonar og eiginkona Skarphéðins Ljósvetningagoða.

Ef þið hafið einhverja spurningu um allt milli himins og jarðar þá er bara að senda póst á hjalmara@hi.is og henni verður svarað af bestu getu.
Vísindavinnslan.
                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music