Endurvinnslan: Fræga fólkið          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

Fræga fólkið

Eftir nokkur ár sem bílstjóri póstsins er kominn tími á að gera upp þann tíma. Það sem að sjálfsögðu stendur upp úr er allt það fræga fólk sem maður hitti þegar póstinum var dreift í hús. Ég hef ákveðið að birta listann yfir þetta fólk. Þetta geri ég þrátt fyrir þagnarskyldu sem ég skrifaði undir og þrátt fyrir að mér hafi borist hótanir og mér veitt eftirför af leynilegum útsendurum póstsins. Fólk á rétt á að vita sannleikann.

Yasmine Olsen
Villi Bingó/Naglbítur (eðal náungi)
Helgi Björnss (dóni)
Þorsteinn Guðmundsson (fyndinn)
Sigur-Rós (almennilegir)
Eggert Þorleifsson
Andrea Róberts
Jón Ásgeir
Gústaf Bjarnason
Elín Hirst
Þórhallur í Ísland í dag
KK
Randver í Spaugstofunni
Jón Ólafsson tónlistarmaður
Egill í Silfur Egils
Björn Jörundur
Sigmar í Kastljósinu
Steinn Ármann Magnússon

Síðan hef ég verið með póst til Jóns Gnarr, Péturs Jóhanns og Bjarkar en því miður þá hitti ég þau ekki, vonbrigði lífs míns:(
                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music