Endurvinnslan: Ég er goðsögn?          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

Ég er goðsögn?Um daginn sá ég kvikmyndina I am Legend með sjálfum Villa Smið. Ég er nú ekki mikill aðdándi þess stælta kappa en hann stóð sig alveg ágætlega strákurinn. Ætli besta myndin hans sé ekki samt Enemy of the State. Hún var nokkuð þétt. En mér fannst Legend smá vonbrigði. Það voru kannski mistök að gera einhverjar væntingar en hugmyndin lofaði bara svo góðu. Svo var þetta eiginlega bara enn ein zombie myndin. Það er nú meira hvað þessir sombíar ætla að vera langlífir í Hollywood. Sombí leikarar eru líklega komnir með eigið stéttarfélag í Hollywood. Ég sé jafnvel fyrir mér að Sombíar eigi eftir að verða enn vinsælli í Hollywood myndum framtíðarinnar. Möguleiki er að það verði gerð rómantísk brúðkaupsmynd um sombí. The Zombie Wedding eða So I married a zombie. Og svo kannski epískt drama þar sem lítill snáði rekst á gamlan kofa úti í skógi þar sem gamall sombí situr í ruggustól. Þeir verða bestu vinir og þegar drengurinn lendir í vandræðum með hrekkjulóma og skólastjóra sinn mætir sombíinn í samkomusal skóla drengsins og fer með áhrifamikla ræðu um hvað strákurinn sé heiðarlegur og hvað hrekkjalómarnir og skólastjórinn ættu að skammast sín. Þéttsetinn samkomusalurinn brýst svo auðvitað út í fagnaðarlæti þegar sombíinn segir þeim til syndanna. Scent of A Zombie?
                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music