Endurvinnslan: Bestu lög ársins 2007          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

Bestu lög ársins 2007

Gleðilegt ár hér. Hér koma topp 20 lögin sem ég fílaði á þessu ári.
Búinn að uppfæra listann. Nú er hægt að hlusta á lögin annaðhvort með því að niðurhala þeim eða horfa á YOUTUBE myndskeið.

20 John Vanderslice - The Parade


19 The Thrills - The Midnight Choir
18 Hard-Fi - Suburban Knights


17 Marissa Nadler - Silvia
16 Spoon - The Underdog


15 Sahara Hotnights - Visit to Vienna


14 Kenna - Out of Control
13 Midnight Juggernauts - Shadows


12 The Klaxons - Golden Skans11 Rihanna - Don't stop the music


10 Band of Horses - No one's gonna love you
09 Patrick Wolf - The Magic Position


08 Tegan and Sara - Call it Off
07 Rufus Wainwright - Going to a town


06 Radiohead - Nude


05 The Shins - A comet Appears


04 Sprengjuhöllin - Verum í Sambandi


03 The Kissaway Trail - Smother+Evil=Hurt


02 Arcade Fire - Intervention

01 Of Montreal - Heimdalsgate like a promethean curse
                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music