Endurvinnslan: jól          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

jól

Jæja krakkar! Eruðið ekki komin í jólaskapið? Vúhú!
Um jólin þá leyfir maður sér ýmislegt enda er markmið jólanna að láta sér líða vel og vera góður við aðra. Á öðrum tíma ársins getur manni liðið ömurlega og verið skíthæll við annað fólk, en ekki á jólunum! Ég er til að mynda búinn að setja jóla G-strenginn í þvott og ætla að smeygja mér í hann rétt áður en klukkan slær 18. Ég vil mæta jólunum í mínu fínasta pússi.
Íslendingar hafa aldrei eytt meirum peningum en fyrir þessi jól. Þýðir það ekki bara að okkur þykir alltaf meira og meira vænt um fólk og viljum sína það með enn dýrari og flottari gjöfum? Það er voðalega gaman að gleðja börn með einhverjum fallegum gjöfum og leikföngum en sjálfum fyndist mér bara fínt ef fólk segði bara við mig að því þyki alveg óskaplega vænt um mig. Ég meina pæliði í því að heyra einhvern segja það á móti því að opna pakka með einhverju dóti. Hvort er dýrmætara?

Annars verð ég ansi fúll ef ég fæ ekki Playstation 3 tölvuna sem ég óskaði mér. Jólin verða ónýt!

Ég er að hugsa um að kíkja á kvikmyndina Christmas Vacation og athuga hvort ég finn jólaskapið.

                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music