Endurvinnslan: Patrekur Úlfur          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

Patrekur Úlfur

Patrick Wolf er náungi sem gerir tónlist sem ég hef fílað um þónokkurt skeið. Ég hlustaði fyrst á plötuna hans Wind in the Wires sem átti magnaða spretti meðal annars lagið Teignmouth. Þriðja platan hans The Magic Position kom svo út á síðasta ári og er sú plata fín. Hann átti einmitt eitt af lögum ársins sem er einmitt titillag plötunnar hans. Ég var um daginn að skoða myndskeið með þessum unga tónlistarmanni á YOUTUBE og þar rann upp fyrir mér hvílíkur snillingur þessi maður er. Ekki það að það skipti svo einhverju máli en kauði er fjallmyndarlegur í þokkabót. Tjekkið á þessum myndskeiðum. Stráksi er fyrirbæri.

Blue Bells heima hjá Wolf


Teignmouth


The Magic Position í heimaupptöku
                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music