Endurvinnslan: Birth          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

Birth

Þessa mynd horfði ég á um daginn. Í henni leikur Nicole Kidman konu sem hefur misst eiginmann sinn og einn daginn kemur að henni drengur sem segist vera eiginmaðurinn heitinn. Ég man þegar ég sá treilerinn fyrir þessa mynd þá hló ég því mér fannst þetta svo fáránlegt og hugsaði með mér "já nú eru hugmyndirnar að kvikmyndum að fara að klárast".
Myndin er samt ekkert svo slæm en samt alls ekki nógu góð. Hún virkaði á mig eins og æfing þar sem leikstjórinn er að æfa ákveðin stíl. Alltílæi að fylgjast með en eins og á æfingum þá eru menn aðeins að spara sig. Jamm jamm.
                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music