Endurvinnslan: Sjip-o-hoj          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

Sjip-o-hoj

Rauðhærður maður í gráum bíl: "Hvar fer ég með raftæki?"
Útlenskur maður í bláum kraftgalla: "Sjip-o-hoj".
Rauðhærður maður í gráum bíl: "Fyrirgefðu?"
Útlenskur maður í bláum kraftgalla: "Sjip-o-hoj".
Rauðhærður maður í bláum kraftgalla: "Sjip-o-hoj?"
Útlenskur maður í gráum bíl: "Sjip-o-hoj".

Rauðhærði maðurinn skilur hvorki upp né niður í aðstæðum sínum. Ekki nóg með það að maðurinn í litla skúrnum hafi einungis svarað "Sjip-o-hoj" heldur hafa málin þannig æxlast að hann er skyndilega kominn í bláan kraftgalla sem hann man ekki eftir að hafa klætt sig í eða á annað borð að eiga. Hann er þó enn á gráa bílnum og eftir stefnulausan hægakstur kemur hann að gámi sem á stendur "Sjip-o-hoj".
Inni í gámnum eru um 20 menn í bláum kraftgöllum sem allir kyrja "Sjip-o-hoj" þegar hinn rauðhærði lítur inn. "Kem ég hingað með raftæki strákar?".
Þeir svara í kór "Sjip-o-hoj!" og taka við raftækjunum.
Það bregður brosi á andliti hins rauðhærða og hann segir "Sjip-o-hoj strákar!"
Þeir fagna þessu vel og senda honum þumalfingur á lofti "Sjip-o-hoj!".

Þessi saga er gott dæmi um hvernig bregðast má við þegar maður skilur ekki erlent starfsfólk.
                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music