Endurvinnslan: Hard-Fi og The Veils          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

Hard-Fi og The Veils

Hard-Fi er band sem ég hef hlustað á. The Veils er band sem ég hef minna hlustað á. Nýja platan með Hard-Fi Once upon a time in the West er við fyrstu skoðun svolítil vonbrigði. Þeir eru búnir að poppa sig full mikið upp og finnst mér tilfinningaolían brenna þá full mikið. Það eru þó fínir sprettir á plötu þeirra eins og Suburban Knights, I shall Overcome og Little Angel en hægt er að hlusta á það hér fyrir neðan. Einnig er hægt að hlusta á hið yndislega Advice for young mothers með The Veils sem er band sem ég ætti að skoða betur.                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music