Endurvinnslan: Guillemots          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

Guillemots

Nú fer árið að verða búið og það þýðir auðvitað bara eitt. Maður þarf að fara að gera upp tónlistarárið 2007. Þetta verður auðvitað yfirgripsmesti árslisti hingað til. Plata síðasta árs var að mínu mati frumraun treflana í Guillemots, platan Through the Windowpane. Mér finnst við hæfi að rifja aðeins upp snilld þessara manna og þá sérstaklega forsprakkans Fyfe Dangerfield. Sá kappi er með ótrúlega rödd og getur gert ótrúlega hluti með hana. Tónlistin fer líka stundum með mann á staði sem maður vissi ekki að væri til. Tjekkið á þessu..

Made up Lovesong #43 tekið á ferðinni. Maður verður bara hálf hás á að hlusta á þetta.


Myndband við lagið We're here.


Eiturhresst myndband við lagið Trains to Brazil. Heit daman á bassanum. Sæll.
                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music