Endurvinnslan: aBBaBaBB          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

aBBaBaBB

Þið verðið að afsaka það er voða lítið af viti sem kemur úr hausnum á mér þessa dagana. Ég fór um daginn á leikritið Abbababb sem Dr. Gunni skrifar og semur tónlistina við. Gunni þessi er frændi minn og fékk ég því frítt á þessa sýningu. Ég skemmti mér mjög vel enda er þetta sýning sem bæði börn og fullorðnir geta haft gaman af saman. Sveinn Geirsson sem leikur annan diskógaurinn stal senunni að mínu mati en Felix Bergsson var einnig ótrúlega fyndinn í nokkrum hlutverkum. Þetta var síðasta sýningin á þessu hressa og fyndna verki.
Ég hef ekki verið duglegur að sækja leiksýningar og hef ég staðið mig að verki að hafa fordóma fyrir leikhúsi. Ég sé alltaf fyrir mér eldri konur í loðkápu þegar ég hugsa um leikhús. Fordómarnir hafa hins vegar undanfarið verið að minnka og tók ég stórt skref í dag þegar ég tryggði mér miða á leikritið Killer Joe. Þetta verður áhugavert.
                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music