Endurvinnslan: Hal          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

Hal

Fyrst ég er byrjaður að tala um tónlist þá er erfitt að stoppa. Írska hljómsveitin Hal er mér hugleikinn. Þetta er band sem engin virðist vita um, sem er skrítið því þeir gera alveg sérstaklega grípandi, fallegt og skemmtilegt popp. Svo eru þeir með einstaklega mjóraddaðan söngvara og eru duglegir að bakka hann upp með bakröddum a-la Beach Boys. Eina platan sem þeir hafa gefið út er samnefnd þeim og kom út árið 2005. Er þessi plata í miklu uppáhaldi hjá mér og greip ég nýlega í hana aftur eftir gott hlé. Hún veldur ekki vonbrigðum. Ég er gríðarlega spenntur að heyra meira efni frá þessum hressu Írum en þeir eru núna að taka upp sína aðra plötu.

Einstakur flutningur söngvarans í Hal á laginu Don't come runningMyndband við lagið Play the Hits

                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music