Endurvinnslan: Hreinsun (einmanalegasta borgin af þeim öllum)          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

Hreinsun (einmanalegasta borgin af þeim öllum)

Ég tók mér það bessaleyfi að taka þá bloggara út af tenglalistanum sem ekki hafa ritað í marga mánuði. Ekkert persónulegt. Þeir fá auðvitað sitt pláss ef þeir fá hvöt til að hripa eitthvað niður. Ætli ég skelli ekki bara einu myndbandi með þessari færslu. Nú er ég eiginlega ekki lengur persónu/mp3/kvikmynda/myndbanda bloggari heldur aðeins skitinn persónu/kvikmynda/myndbanda bloggari. Þetta er vegna þess að HI.is er búið að loka á pláss mitt þar. Þannig að núna verð ég bara að tjá mig í myndmáli. Ég væri alveg til í að djamma með þessum stelpum.

                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music