Endurvinnslan: Mr. Brooks (2007)          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

Mr. Brooks (2007)Á blaði lítur þessi mynd ekki vel út. Kevin Costner og Demi Moore mega bæði muna sinn fífil fegurri. En svo fór ég að kynna mér myndina aðeins og komst að því að hún er að fá nokkuð góða umfjöllun. Og ég tjekkaði á henni.
Þessi mynd fer alls ekki í hóp með bestu myndum sem maður hefur séð en fjandakornið það var gaman að horfa á hana. Alls ekki fyrirsjáanleg og náði að koma manni bara hressilega á óvart með áhugaverðum söguþræði og fínum leik. Kevin Costner finnur sig greinilega vel í hlutverki þjakaðrar morðingja. Óhætt að mæla með Mr. Brooks.

                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music