Endurvinnslan: Dansaðu          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

Dansaðu

Ég var að fatta það að maður dansar ekki nógu mikið í hinu daglega lífi. Hver segir að dansgólf sé eini staðurinn sem maður má dansa á? Ég ætla að leggja mig fram við að dansa meira framvegis. Hér eru svo nokkur hressileg myndbönd til að dansa við..

Feist - My Moon My Man
Feist sýnir okkur hvernig á að dansa í láréttum rúllustiga.


Spoon - The Underdog
Eitt heitasta bandið í dag og geggjað lag.


The Pipettes - Pull Shapes
Fullt af hugmyndum af danshreyfingum hérna.


Rihanna - Don't stop the music
Þetta er hrikalega flott lag hjá Rihanna. Besta danslag sem ég hef heyrt í langan tíma. Smekklega samplað úr "Gotta be startin' something" af Thriller Michael Jacksons.
                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music