Endurvinnslan: Smurning          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

Smurning

Úmbarassa-sa. Ég hafði ætlað að fjalla um þunglyndistónlist og bjóða upp á slíkt. En það þýðir ekki úr þessu. Maður einfaldlega verður að fara að smyrja á sér bakið, rífa sig í gír og spreyja sig allan. Úða í sig rúllukragapylsu og frussa mjólkinni. Nú reynir á að vera hress. Og hvað er betri smurning en tónlistin til að rífa sig upp í gírinn. Ég er með í pokahorninu alveg eðal partýslagara, helmagnaðan andskota. Paul Oakenfold situr við stjórnina þar og leikkonan Brittany Murphy brúkar sína kynþokkafullu kisulórurödd. Nafnið á laginu er jafnvel nóg til að gefa manni njálg--->Faster Kill Pussycat. Og hverjir eru betri en ABBA til að koma manni í rétta skapið, ekkert brjálæði, bara þetta þægilega skap. The Winner takes it all er einfaldlega með betri popplögum sem samin hafa verið. Ég skammast mín ekkert fyrir að segja það. Þetta lag vil ég tileinka Einari Ásgeirssyni vini mínum og miklum Abba manni. Amen og úmbarassa.

Paul Oakenfold feat. Brittany Murphy - Faster Kill Pussycat

Abba - The Winner takes it all
                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music