Endurvinnslan: Ásbjörn Morthens          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

Ásbjörn Morthens

Hver er þessi Bubbi Morthens? Hann er allt en samt ekkert. Hann er tónlist heyrnarlausa mannsins, kóróna fátæka mannsins, hlátur fýlupokans, hamingja óhamingjusamra. Hver er Bubbi Morthens? Er hann jarmandi breiðbakur með diskókúlu á höfðinu? Keilukúlan sem aldrei var kastað? Sólgleraugu án sólar. Bubbi Morthens er allt og hann er ekkert. En fyrst og fremst frekar leiðinlegur tónlistarmaður. Svo er fólk að borga sig inn á tónleika og þarf síðan sjálft að syngja. Og hvað er málið með þetta "Heyy óóó. Ibbí ibbí óóó". Ef hann hafði einhvern tíma eitthvað þá er hann alveg búinn að missa það. Til hamingju með daginn Ásbjörn.
                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music