Endurvinnslan: Bomba          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

BombaJæja það er best að bomba fram nokkrum lögum fyrir helgina. Það er að hitna undir frönsku leðurjakkarokksveitinni Phoenix en þeir eru nýbúnir að gefa út sína fyrstu plötu sem heitir It's never been like that. Gagnrýnendur virðast sáttir við gripinn og þetta er afar aðgengilegt rokk þannig að líklegt er að X-ið og Xfm taki þetta í haugaspilun ef þeir eru ekki þegar byrjaðir. Lagið Consolation Prizes er heldur betur hressandi leðurjakkaslagari. The Hush Sound er sniðug píanópopprokkssveit frá Chicago. Ég hef ekki hlustað nægilega mikið til að geta gagnrýnt þá frekar en lagið Weeping Willow er krúttlegt. The Spinto Band er að endingu indírokksveit sem hefur gefið út eina plötu, Nice and nicely done árið 2005. Þeir hljóma hressir og kátir eins og Oh Mandy gefur ef til vill merki um.

Phoenix - Consolation Prizes

The Hush Sound - Weeping Willow

The Spinto Band - Oh Mandy
                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music