Endurvinnslan: Innskoðun Endurvinnslunnar 2          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

Innskoðun Endurvinnslunnar 2

11. Hvaða tónleikar eru á döfinni sem þú hlakkar til að sjá?
Engir. Væri alveg til í að sjá Sleater-Kinney

12. Hver er uppáhalds tónlistarbolurinn þinn?
Ég á bara einn...Radiohead

13. Hver er elsta tónlistarminning þín?
Hlusta á vínylplötur með 80's tónlist og Elvis Presley.

14. Hvaða tónlistarmaður eða tónlistarkona myndirðu vilja að væri ástfangin(n) af þér?
Nina Persson í The Cardigans og Nelly Furtado.

15. Hvaða tímabili sem tónlistarunnandi ertu ekki stoltur af?
Ég geri engum mein

16. Hvort hélstu með Blur eða Oasis á sínum tíma?
Báðum

17. Hvaða þrjár hljómsveitir myndirðu kalla þínar uppáhalds?
Muse, Manic Street Preachers og The Shins.

18. Hver er uppáhalds hljómplatan þín í plötusafninu þínu?
Það er á mörgu að taka. Origin of Symmetry með Muse er ein af þeim sterkustu.

19. Hvaða áratugur í tónlistarsögunni var bestur?
Ég er ekki góður í tíma.

20. Hvað er uppáhalds kvikmynda sándtrakkið þitt?
Born on the fourth of July
                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music