Endurvinnslan: Nýja Muse platan          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

Nýja Muse platan

Eftir að hafa hlustað á fyrstu fimm lög nýju Muse plötunnar Black Holes and Revelations hef ég áttað mig á að áhyggjur mínar eftir að hafa heyrt Supermassive Black Hole voru ástæðulausar. Nýja platan er vissulega poppaðri en annað sem þeir hafa sent frá sér en engu að síður er drunginn, tortryggnin, svalleikinn, melódírnar og píanóspilið sem einkennt hafa Muse á sínum stað. Gítarinn hefur hins vegar vikið fyrir meiri forritun og vísindaskáldsögulegum hljóðum. Það eru spennandi tímar framundan.

Muse - Starlight
                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music