Endurvinnslan: Komum okkur úr þessu landi          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

Komum okkur úr þessu landiÞað var ekki lengi að seljast upp á tónleika Belle & Sebastian á Nasa. Sjálfur var ég svifaseinn en samt ekkert grátandi mikið út af þessu. Ég hugga mig mikið við hljómsveitina Camera Obscura sem eru landar B&S og leika tónlist í svipuðum dúr og þeir, kannski jafnvel aðeins fágaðri. Nýjasta plata Obscura heitir Let's get out of this country og mæli ég eindregið með þeim grip. Einstaklega fín plata. Góð dæmi um fínleika Camera Obscura eru lögin Lloyd, I'm ready to be heartbroken og hið himinfagra Country Mile.

Camera Obscura - Lloyd, I'm ready to be heartbroken

Camera Obscura - Country Mile
                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music