Endurvinnslan: Vika í þriðja kaflann!          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

Vika í þriðja kaflann!

Anakin og Obe-Wan í djörfum dansi í Episode III

Það er heldur betur kominn fiðringur í mann þegar akkúrat vika er í að síðasta Star Wars myndin verður frumsýnd. Myndin heitir Revenge of the Sith og eitthvað hef ég heyrt um að hún sé algjört blóðbað en líklega er þetta sölutrikk því kvikmyndaeftirlitið hefur bannað myndina innan 10 ára eins og fyrri tvær myndirnar. Ég sá þó að gagnrýnandi fréttablaðsins sagði að hér væri á ferðinni besta Star Wars myndin síðan The Empire Strikes Back kom út. Það verður ljúfsárt að setjast í bíósætið eftir rúmlega viku vitandi það að þessar myndir verða ekki fleiri. Einhvern tíma verður allt að enda og maður vonar bara að þetta endi með stæl. Það er allavega alveg ljóst að ekkert annað en Lúxus salur mun duga fyrir þessa miklu bíóupplifun. Fylgist með á næstu dögum þegar Endurvinnslan birtir einkaviðtal við vélmennið R2D2 sem hefur leikið í öllum Star Wars myndunum.
                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music