Endurvinnslan: 5 dagar...          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

5 dagar...

Ewan McGregor sem Obi-Wan Kenobi í

Jæja enn styttist í kvikmyndaviðburð ársins, Episode III. Gagnrýnendur eru byrjaðir að skrifa um hana og er það mikið gleðiefni að hún er að fá lofsamlega dóma víðast hvar. Á uppáhalds síðunni minni, Metacritic, þar sem margar gagnrýnir eru teknar saman þá hefur myndin reyndar lækkað í stigagjöf og er komin í 69/100 en nýlega var hún með 81/100. Ég ætla að birta hérna nokkur vel valin orð úr gagnrýni á myndinni.

"The final episode of George Lucas' cinematic epic "Star Wars" ends the six-movie series on such a high note that one feels like yelling out, "Rewind!" Yes, rewind through more than 13 hours of bravery, treachery, new worlds, odd creatures and human frailty."

"Emerges as the best in the overall series since "The Empire Strikes Back.""

"Once Palpatine's machinations set the cogs in motion for the creation of Vader, and the Clone Wars start getting bloody, Sith commences to cook in a way that no Star Wars movie has since "Empire.""

slefi slef
                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music