Endurvinnslan: Eitthvað          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

Eitthvað

Ég horfði á Pineapple Express og Gomorra. Pineapple Express er grínmynd með Seth Rogen og James Franco en þessi Rogen hefur verið ansi iðinn undanfarið að leika í og skrifa grínmyndir eins og Superbad og Knocked Up sem eru báðar vel heppnaðar grínmyndir að mínu mati. Pineapple er ekki mikið síðri, sérstaklega þar sem mér fannst James Franco fara á kostum sem léttur hasshaus. Alveg hægt að mæla með þessari mynd sem fínni afþreyjingu.

Gomorra er hins vegar aðeins erfiðari biti að kyngja en hún á víst að fjalla á raunsæan hátt um starfsemi mafíunnar í Napólí. Þarna virðist lögmálið vera að drepa eða vera drepinn. Ég get hins vegar mælt með þessari mynd fyrir fróðfúsa því hún er vel gerð og ágætlega sjokkerandi. Hún verður sýnd á kvikmyndahátíð Græna Ljóssins sem hefst á föstudaginn.

Svo vil ég endilega minna á sænsku vampírumyndina Let the Right one in en ég var að komast að því að hún á að fara í sýningar í kvikmyndahúsum fljótlega. Þetta er mynd sem ég hvet fólk til að sjá.

En af tónlist þá keypti ég mér eintak af plötunni Karkari með Mammút. Þetta gerði ég á síðunni tonlist.is en sú síða er orðinn mun betri heldur en síðast þegar ég fór inn á hana (sem er nú fyrir nokkrum árum síðan). Núna getur maður allavega fengið lögin á mp3 formati. Borgaði ég 1.499.- kr. fyrir þessa plötu. Mér finnst Mammút hópurinn vera eitursvalur á þessari plötu og tek ég niður hattinn fyrir þeim.
                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music