Endurvinnslan: Kallinn í speglinum          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

Kallinn í speglinum

Ég vona að þessar umbyltingar í þjóðfélaginu verði ekki til einhverjar hysteríu. Ég sá í fréttum myndir frá landsþingi stjórnmálaflokka og mér fannst þetta eitthvað vaðandi í hysteríu.

Mér finnst líka eitthvað pervertískt við það að vera ástríðufullur yfir stjórnmálaflokki og hans merki og hugsjónum. Ég er þá svo hræddur um að hugsjónir flokksins gangi fyrir hagsmunum landsins. Og líka þetta stríð núna milli hægri og vinstri. Þetta er eitthvað svo barnalegt. Það er bara ekkert erótískt við þetta.

En ég skipti mér ekki af þessu. Ég vill meina að þetta lag sé með betri popp lögum sem samið hefur verið. Það er eins og svona lög séu ekki búin til lengur.

                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music