Endurvinnslan: Mokaði í körfuna          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

Mokaði í körfuna

Ég náði mér loksins í eintak af annari plötu Jeff Who? og við fyrstu hlustanir hljómar hún hressandi. Ég keypti hana á tónlistar og DVD markaðnum í Perlunni sem nú stendur yfir. Ég lét ekki þar við sitja heldur keypti einnig plötu Péturs Ben, Wine for my Weakness. Einnig fór ég mikinn í DVD kaupum og náði í nokkrar afar áhugaverðar, þar á meðal fimm kvikmyndir frá Asíu. Ég var ansi sáttur að ég gat keypt alla hefndar-trílógíu Chan Wook Park en sá kappi er frá Suður-Kóreu og er hvað þekktastur fyrir mynd nr. 2 í þessari trílógíu, Oldboy sem varð nokkuð vinsæl á Íslandi. Mynd nr. 3, Lady Vengeance hef ég nú horft á nokkrum sinnum og er gríðarlega ánægður með hana. Fyrsta myndin, Sympathy for Mr. Vengeance á ég hins vegar eftir að horfa á. En þessar keypti ég..

Pan's Labyrinth
Eastern Promises
I am Sam
Sympathy for Mr. Vengeance
Oldboy
Lady Vengeance
Infernal Affairs
Infernal Affairs 2

Hér er treiler úr Infernal Affairs, sem sögð er svar Hong Kong við Guðföður trílógíunni. Kvikmyndin The Departed er líka byggð á þessari mynd.


Myndi ég segja að þessi markaður væri hvalreki fyrir kvikmyndaáhugamenn? Jújú
                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music