Endurvinnslan: Sandkornin smjúga          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

Sandkornin smjúga

Þá er aldeilis indæll dagur að baki hér í Viktoríufylki Ástralíu. Ég var ekkert svo þunnur eftir smá skrall í gær þar sem ég var að kveðja nokkrar vinkonur. Við hittumst á bar í Melbourne central en voru þær þó ekki á djammnótum. Ég skarst hins vegar í lið með öðrum hóp sem við kynntumst á staðnum og saman gerðum við heiðarlega tilraun til að skemmta okkur. Þetta var fólk frá Finnlandi, Noregi, Ástralíu og Hollandi. Alþjóðlegur kokteill hér á ferð. Það skilja allir alla á dansgólfinu.

Í dag skruppum ég og Peter í Viktoría markaðinn og gerðum reyfarakaup á minjagripum, og öðru óþarfa. Svo var leiðin tekin beint niður á South Melbourne ströndina þar sem við flatmöguðum og syntum í íssköldum sjónum. Síðan tókum við fótósessjón uppi í háskóla þar sem Peter sýndi sjaldséð tilþrif með myndavélina. Svo var það bara tælenskur matur í trýnið og heitt súkkulaði skvett í dýrið. Það gerist ekki mikið þéttara. Svo fer ég bráðum að koma heim.

Hvað er málið með það?

Fyrir utan sálfræðibygginguna


Það eru fallegar byggingar á skólalóðinni


Þessi turn er oft á skólalóðinni
Á South Lawn voru vikulegir hittingar hjá skandinavíuklúbbnum. Þarna fyrir aftan sat ég jafnan og japlaði á flatböku.


Þessi hundur var algjört krútt. Spólaði til okkar Peter og var hinn mesti máti. Hann gelti með áströlskum hreim "weff weff"
Þessi mynd er reyndar síðan í gær. Úr grasagarðinum í Melbourne.
                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music