Endurvinnslan: Allt í steik          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

Allt í steik

Nú eru þrír tímar til jóla hérna megin við miðbaug. Hátíðarmatseðillinn hefur verið gefinn út og hljómar svo:

Forréttur:
Nýbakað ítalskt smábrauð með túnfisksalati

Aðalréttur:
Lamba og svínalundir með rjómalagaðri sveppasósu, baunum, sykruðum kartöflum og ávaxtasalati.

Eftirréttur:
Gulrótakaka

Þetta hljómar allt voða vel. Það er mjög auðvelt að búa til svona matseðil. En svo þarf að búa þetta til. Það er annar handleggur.

Ég óska öllum gleðilegra jóla.

What up.
                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music