Endurvinnslan: Hip hop fo' ya ass          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

Hip hop fo' ya ass

Um jólin er ekki vitlaust og líta aðeins til baka. Það var tímabil í tónlistarsmekk mínum að ég vildi fátt annað en rapp. Undanfarið hef ég aðeins verið að grípa í helstu spámennina sem ég fílaði hvað best. Þetta eru auðvitað Wu-tang Clan, Mobb Deep, Outkast (sem reyndar eru enn gríðar heitir), Method Man og Nas. Þykir mér ekki vitlaust að gefa smá smjörþef af þessu hippandi hoppi sem ég hef verið að sampla á. Þetta er náttúrulega gríðarlega valbundin yfirferð og sýnir kannski best hvað ég er vonlauslega illa á nótunum í rappinu í dag. Maður þarf líka að vera í ákveðnum fíling til að geta hlustað á þetta. En undanfarna mánuði hef ég verið vel meðtækilegur fyrir hressu hippandi hoppi. Tjekk it át, bíatsj. Piece out. One love and all that good shit.

Klassa lag af klassískri plötu þeirra Wu-tang bræðra.


Mobb Deep gáfu út tvær snilldar plötur. Þetta er af þeirri seinni. Eitraður taktur í þessu og flott sampl.


Nasi var að gefa út nýja plötu sem ku vera fín. Þetta lag allavega hljómar vel.


Ég náði mér í Speakerboxxx/The love below þeirra Outkast manna á spottprís hérna. Hér er lagið Church.


Þetta var mitt uppáhalds lag lengi.


GZA er einn lofaðasti meðlimur Wu-tang bræðra. Ég slefaði mikið yfir þessu lagi.


Svo er þetta bara til að hugsa um þá sem eiga bágt um jólin. Michael Jackson og börnin í Afríku. Og auðvitað fleiri og fleiri.
                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music