Endurvinnslan: Hitnar í kolunum          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

Hitnar í kolunum

Það er heldur betur farið að hitna í kolunum í Melbourne. Nú eru tvær vikur í að ég eigi að skila lokaritgerð minni og vinn ég nú frá morgni til kvölds í henni til að geta skilað sómasamlegu eintaki þann 26. október. Vinur minn og nágranni ætlar að bjóða mér í mat þá um kvöldið enda er hann alltaf að kvarta yfir hvað ég sé þreytulegur! Ég hjálpaði honum líka við að losa sig við íbúðina sína en hann er að fara heim til Malasíu 1. nóvember held ég. Sá hinn sami er kvikmyndgerðarmaður og er hann að fara að sjá stuttmynd sína sýnda á þremur kvikmyndahátíðum á næstunni í Kuala Lumpur, Tælandi og Indlandi. Hann sýndi mér verkið og var þetta bara nokkuð fín mynd. Kappinn var síðan svo heppinn að hitta Nicolas Cage þegar hann var hér að taka upp einhverja mynd.

Nú er maður farinn að kannast við sig hérna eftir að fór að hitna nokkuð hressilega um helgina. Nú er engin ástæða til að klæða sig í peysu né síðbuxur. Hitinn slefaði í 30 í dag en samt frekar hvasst. En ég fæ samt ekkert að njóta veðurblíðunnar að neinu almennilegu leyti fyrr en 10. nóvember þegar ég fer í mitt fyrsta og eina próf. Annars er ég bara þéttur á því þó maður fá engan pening sendan til sín. Maður reddar sér bara og selur verkjalyf.
                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music